martes, 24 de febrero de 2015

Morfologia dental en poblacions neolítiques catalanes. Trabajo de Master de Iris Pascual

Aunque con un ligero retraso anunciamos la presentación del trabajo de Master realizado por Iris Pascual en septiembre del 2014. Se trata de una investigación dirigida por M. Eulàlia Subirà y Diego López, de la Universitat Autònoma de Barcelona.En las conclusiones, Iris comenta: "Els resultats indiquen que les poblacions de la Península Ibèrica, tant basques com catalanes, no es diferencien gaire entre elles. Tot i així, la mostra de Can Sadurní, que ja s’assenyala com a una població de característiques peculiars en altres estudis, si que sembla que divergeixi més d’aquest conjunt, tant als resultats obtinguts mitjançant mètodes estadístics univariants com multivariants. Els resultats, però, no han estat sempre els mateixos depenent dels caràcters que es feien servir, per tant, cal tenir en compte que no a totes les anàlisis es poden fer servir els caràcters més significatius degut als límits que imposa la mida mostral en alguns casos.
El fet de què els resultats obtinguts no divergeixin gaire dels què s’obtenen mitjançant les anàlisis d’ADN (Herve, Hervella, et al., 2012) ens indiquen la gran utilitat dels estudis dentals. A més, el fet de tenir cada cop més mostra estudiada pel mateix grup permet obtenir uns resultats més complerts".


Iris nos acompañó varias veces en nuestros trabajos, especialmente al Museu de Granollers. Esta es una foto irrepetible, Iris en el centro junto a sus dos directores de Master
Muchas felicidades Iris!!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario